Keibubapaan

Gaya keibubapaan yang telah dinyatakan adalah berbeza bagi setiap keluarga terutamanya di negara Barat dan di Timur. Kajian menyatakan bahawa walaupun terdapat bukti sahih bahawa ibu bapa yang mengamalkan gaya keibubapaan authoritarian (berwibawa) berkaitan dengan pembentukan anak yang positif namun sesetengah kumpulan etnik mengamalkan gaya keibubapaan authoritative (berkuasa) dapat membentuk anak dengan baik. Gaya tersebut dikatakan gaya tradisional yang telah dibawa oleh nenek moyang terdahulu. Oleh itu, hasil didikan ibu bapa adalah bergantung kepada elemen-elemen setiap gaya keibubapaan yang dibawa oleh setiap ibu bapa.

Artikel Keibubapaan:
Parenting